05:23 Göteborg 1.7 °C
1 nytt vägarbete har startat.
E20
Jerikotunneln
Prel. sluttid: 2021-05-09 16:00
Mer info
E20 från Jerikotunneln V till Jerikotunneln Ö båda riktningarna
Vägarbeten: Tunneltvätt. Trafiken dubbelriktas i östgående tunnelrör.
Starttid: 2021-05-07 / 19:48
Dela med dig av Trafikinformation.
Just nu pågår 63 vägarbeten.
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Dag Hammarskjöldsleden nära Per Dubbsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-05-16 15:00
570
Kongahällavägen
Väg 570 från Bärby korsväg till Säve station båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schakt
Starttid: 2021-05-03 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-17 16:00
506
Väg 506 från Kobbegården till Trafikplats Askim båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Göteborg
Drottninggatan mellan Östra Hamngatan och Lilla Kyrkogatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-04-27 / 10:01
Prel. sluttid: 2021-05-31 15:00
Göteborg
Lindholmsallén mellan Regnbågsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Geoteknisk borrning.
Starttid: 2021-04-27 / 09:46
Prel. sluttid: 2021-05-14 15:00
Göteborg
Östra Hamngatan mellan Kyrkogatan och Södra Hamngatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sten/plattsättning. Väg avstängd.
Starttid: 2021-04-27 / 08:55
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
Göteborg
Polstjärnegatan mellan Ceresgatan och Cronackersgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2021-04-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-14 16:00
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. Befintliga parkeringar på gamla torget tas bort och ersätts med längsgående 'fickparkeringar'. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-12-17 16:00
Göteborg
Härlandavägen mellan Torpagatan och Örngatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbeten Härlandavägen
Starttid: 2021-04-19 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-05-19 15:00
Göteborg
Järntorgsgatan till Järntorgsgatan/Pusterviksbron mellan Olof Palmes Plats och Stora Badhusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggarbetsplats. Påverkar GC-Bana.
Starttid: 2021-04-19 / 06:30
Prel. sluttid: 2023-10-31 18:00
Göteborg
Fredriksdalsgatan mellan Gröndalsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Vägunderhåll vid Fredriksdalsgatan 4
Starttid: 2021-04-15 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 18:00
Göteborg
vid Göteborgs kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete - schakt.
Starttid: 2021-04-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-04 16:00
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Frölundagatan, mellan Bifrostgatan och Gammagatan kommer att vara avstängd på grund av vattenledningsarbete. Omledning av fordonstrafik sker via Alfagatan och Gammagatan. Cykel och gående kan passera på GC-vägen.
Starttid: 2021-04-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 17:00
Påfarten söderut
Mer info
Vägarbeten: Broarbete på Trafikplats 61, Kungsbacka Norra. Påfarten mot Malmö avstängd. Följ orange vägvisning. Avfarten i södergående
Starttid: 2021-04-06 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Streteredsvägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg, kommer ett körfält vara avstängt på grund av byggnation av busshållplats. Gatan regleras med tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2021-04-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 18:00
Göteborg
Bergslagsgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Bergslagsgatan avstängd på grund av arbete med Västlänken. Trafiken leds runt regionens hus.
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 17:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsomläggning Nils Ericsonsgatan. Vägen avstängd från Spannmålsgatan och ca 100 meter söderut.
Starttid: 2021-02-18 / 08:23
Prel. sluttid: 2021-08-03 16:00
Nils Ericcsonsgatan stängs för genomfartstrafik.
Mer info
Vägarbeten: Infart till Spannmålsgatan öppen från Kanaltorgsgatan. Helt avstängt från Åkareplatsen mot Nils Ericssonsgatan.
Starttid: 2021-02-08 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgata 2-8. Vägen avstängd för biltrafik. Trafiken leds om på andra vägar. Gång- och cykelväg är fortsatt öppen.
Starttid: 2021-01-15 / 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-08-15 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Den 13 december 2020 stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen, detta gäller alltså inte gång- och cykeltrafiken. Bilister ombeds välja annan väg.
Starttid: 2020-12-13 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan påverkas av byggnation av den nya stadsdelen Pedagogen park. Bifrostgatan kommer att flyttas något västerut, cirkulationen vid Frölundagatan ska sänkas och byggas om. Diverse arbeten med vattenledningar gör att trafik till och från regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete på Rosenlundsgatan vilket gör att trafiken leds om något söder om den ursprungliga gatan. I övrigt ingen påverkan på trafiken. Prognosen är oklar.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt. .
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
Norrut
E6 från Kungälvsmotet (86) till Rollsbomotet (87) i riktning mot Oslo
Mer info
Vägarbeten: Arbete med vägtrumma. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2021-05-07 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 00:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Från 16 april till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Välj alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den västra sidan av bron.
Starttid: 2021-04-16 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck.
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång- och cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
vid Göteborgs kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbeten, arbetsredskap vid sidan av vägen. Ingen påverkan på trafiken.
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Mer info
Vägarbeten: Arbetet sker vid gång- och cykelbanan längs med sträckan.
Starttid: 2020-06-12 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 00:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Söderleden
mot Frölunda
E6.20 från Åbromotet (66) till Kungsstensmotet i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Schakt för portalfundament samt montering av portaler.
Starttid: 2020-02-04 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
E20
Jerikotunneln
E20 från Jerikotunneln V till Jerikotunneln Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tunneltvätt. Trafiken dubbelriktas i östgående tunnelrör.
Starttid: 2021-05-07 / 19:48
Prel. sluttid: 2021-05-09 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Skulltorpsmotet (81) till Trafikplats Jonseredsmotet (82) i riktning mot Alingsås
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning tekniskt utrustning samt anläggning av serviceficka.
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag. Räkna med längre restid under rusningstrafik
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
Göteborg
Oscarsleden
Väg 45.01 från Rödastensmotet till Fiskhamnsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägunderhåll.
Starttid: 2021-05-05 / 23:13
Prel. sluttid: 2021-05-13 05:00
E45
Oscarsleden
E45 av-/påfart från Nordhemsgatan till Järnvågsgatan/Heurlins Plats (Tpl Järntorgsmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av hus. Nordhemsgatan avstängd mellan E45 och Masthamnsgatan i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-08-20 16:00
156
Hällingsjö - Skene
Väg 156 från Dukared till Hyssna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Borrning och ihopkopplingar av slanglämningar
Starttid: 2021-05-03 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
158
Säröleden
Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
180
Alingsås - Borås
Väg 180 från Fagerlid till Ängabo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Drift/underhåll Ett körfält tas i anspråk, trafiken reglers med hjälp utav trafikljus.
Starttid: 2021-05-05 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utbyte och standardhöjning av räcke samt dikning av sträcka.
Starttid: 2021-04-06 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
523
Härskogsvägen
Väg 523 från Härskogen till Kastenhov båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Skyltarbete Härskogsvägen
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser Rivning refuger
Starttid: 2021-05-03 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-05-14 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Cirkulationsplats Bårhult till Cirkulationsplats Furulund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Sprängningsarbete. Korta stopp förekommer
Starttid: 2021-04-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-05-14 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Cirkulationsplats Furulund till Cirkulationsplats Bårhult båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av GC vid sidan av vägen.
Starttid: 2021-04-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Trafiken kan stundtals regleras med trafikljus på sträckan.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Hisingen
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 E45 Lilla Bommen till Brantingsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete Operagatan+Norra Sjöfarten
Starttid: 2021-04-19 / 01:15
Prel. sluttid: 2021-05-19 05:00
624
Väg 624 från Vitsten till Södra Aröd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i båda riktningar. Trafiken kan komma att påverkas i större utsträckning under kortare perioder.
Starttid: 2021-02-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-14 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 från Cirkulationsplats Fjärås till Lekevallen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats
Starttid: 2021-04-20 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
942
Valldavägen
Hallands Län
Väg 942 från Gärdet till Tröskeberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats i höjd med Halla. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
960
Hallands Län
Väg 960 från Sandbäck till Varla V båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete: Borrning och dragning av fiber. Trafikljus reglerar trafiken.
Starttid: 2021-03-26 / 08:45
Prel. sluttid: 2021-08-18 16:00
1757
Väg 1757 Olsfors till Sandared V båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av nya busslägen
Starttid: 2021-05-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-04 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1759
Väg 1759 från Olsfors till Stenkulla båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete, arbetsfordon på vägbanan. Arbetar måndag-torsdag mellan 07:00-18:00.
Starttid: 2021-05-06 / 15:17
Prel. sluttid: 2021-06-03 18:00
1937
Väg 1937 Marken till Solåsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-04-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1968
Väg 1968 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb. Ett körfält tas i anspråk. Regleras med trafiksignal.
Starttid: 2021-05-03 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikinformation.nu

Trafikinformation
Dygnet runt
Göteborg

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production