22:36 Halland 4.2 °C
1656
Västra Götalands Län
(08:18) Väg 1656 från Lyckås till Ringestena S båda riktningarna
Prel. sluttid: 2021-02-26 12:00
Mer info
Vägskada: Mycket hålor och gropar i vägen på grund av tjälskador, åtgärdas under dagen. Svårt att ta sig fram. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 17:59
933
(15:32) Väg 933 från Hanhals skola till Lekevallen båda riktningarna
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
Mer info
Hinder på vägbanan: Sättningsskada. Skyddsbarriär utsatt vid platsen där det blir avsmalnande väg. Varningsskyltar utsatta. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-01-29 / 14:36
Väglag: Hallands län
För aktuellt väglag, se www.trafikverket.se
Uppdaterad 2021-02-09 / 10:39
3 nya vägarbeten har startats.
26
Prel. sluttid: 2021-02-26 10:00
Mer info
Väg 26 från Nyarp till Sotaryd båda riktningarna
Vägarbeten: Fiberarbete. Trafiljus reglerar trafiken.
Starttid: Idag kl 20:18
26
Prel. sluttid: 2021-02-26 20:00
Mer info
Väg 26 från Nyarp till Sotaryd båda riktningarna
Vägarbeten: Arbete ute på åker, men skyltmaterial samt lastbil står i vägområdet. Pågar under resten av eftermiddagen kvällen, samt imorgon dagtid till klockan 20. Begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 14:43
1744
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
Mer info
Väg 1744 vid Segeltorp båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Segeltorp.
Starttid: Idag kl 12:00
Källa: Trafikverket / Trafikinformation.nu
Dela med dig av Trafikinformation.

Trafikinformation
Dygnet runt
Halland

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production