18:25 Sverige MITT
583
Gävleborgs Län
Prel. sluttid: Idag kl 18:30
Mer info
(17:22) Väg 583 från Hille Kyrka till Björke båda riktningarna
Djur på vägen: Älg på och kring vägbanan strax söder om Björke. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 17:23
969
Västernorrlands Län
Prel. sluttid: 2020-10-22 00:00
Mer info
(19:18) Väg 969 från Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Fullsjön till Lungsjön båda riktningarna
Fordonshaveri: Lastbil med haveri i höjd med Björkvattnet. Vägen är helt blockerad
Uppdaterad: Idag kl 17:37
824
Jämtlands Län
Prel. sluttid: 2021-06-06 07:00
Mer info
(00:00) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgr. Västerbottens/Jämtlands län vid Stekenjokk båda riktningarna
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Uppdaterad: 2020-10-08 / 11:09
871
Uppsala län
Prel. sluttid: 2020-11-02 16:00
Mer info
(09:20) Väg 871 från Isaks till Länsgr. Uppsala/Gävleborgs län vid Hadeholm båda riktningarna
Översvämning: Det går att passera men kör försiktigt. Sluttiden är preliminär. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-10-02 / 16:54
839
Västernorrlands Län
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info
(12:25) Väg 839 från Gåsnäs till Björnås båda riktningarna
Vägen avstängd: Vägen är avstängd för genomfart i väntan på utredning.
Uppdaterad: 2020-09-15 / 12:29
15 nya vägarbeten har startats.
E 4
Prel. sluttid: 2020-10-22 03:00
Mer info
E4 från Axmartavlan (202) till Trafikplats Söderhamn S (206) båda riktningarna
Vägarbeten: Reparation av mittvajerräcke mellan Söderhamn och Axmartavlan. Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Starttid: Idag kl 18:07
633
Prel. sluttid: Idag kl 19:00
Mer info
Väg 633 från Mörsil Ö till Mattmar Bua båda riktningarna
Vägarbeten: Vägmålning längs sträckan. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 15:18
270
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
Mer info
Väg 270 från Älvgården till Ytternora båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 13:00
620
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
Mer info
Väg 620 från L Snöån till St Snöån båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 11:00
758
Prel. sluttid: 2020-12-23 16:00
Mer info
Väg 758 från Hudiksvalls flygplats till Gia båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 10:00
719
Prel. sluttid: 2020-10-29 16:00
Mer info
Väg 719 från Fågelsjö by till fd Fågelsjö hpl båda riktningarna
Vägarbeten: Dikningsarbete.Begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 09:50
591
Prel. sluttid: 2020-10-26 16:00
Mer info
Väg 591 från Torpshammar till Nordanede båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 09:39
1040
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
Mer info
Väg 1040 från Venjan till Sjöändan båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelförläggning i vägområdet.
Starttid: Idag kl 07:45
916
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
Mer info
Väg 916 från Hälgnäs till Romma båda riktningarna
Vägarbeten: Förstärkningsarbeten Romma - Ö Rönnäs. Vägen är helt avstängd för genomfart mellan kl 07 - 16. Följ skyltad omledning.
Starttid: Idag kl 07:00
1003
Prel. sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info
Väg 1003 från Hansjö Bjusvägen till Unnåbron båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 07:00
E45
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info
E45 från Heden till Gäsheden båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 07:00
987
Prel. sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info
Väg 987 från Orsbleck till Kallholn båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 07:00
307
Prel. sluttid: 2020-12-22 16:00
Mer info
Väg 307 från Hassela Kyrka till Älgered båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: Idag kl 07:00
578.01
Prel. sluttid: 2020-10-22 16:00
Mer info
Väg 578.01 från Grenv 578.01 mot Söderhamn till Västerhäll båda riktningarna
Vägarbeten: Byte av vägtrumma. Begränsad framkomlighet under arbetet. Arbetet sker dagtid mellan kl 07:00 - 16:00.
Starttid: Idag kl 07:00
E45
Prel. sluttid: Idag kl 18:30
Mer info
E45 från Sunne till Ulvsberg båda riktningarna
Vägarbeten: Dikningsarbete. Arbetsfordon medföljer.
Starttid: Idag kl 06:36
583
Avslutad: 18:02
Väg 583 från Njutångers Kyrka till Iggesund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broinspektion. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 08:00
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Källa: Trafikverket / Trafikinformation.nu
Dela med dig av Trafikinformation.

Trafikinformation
Dygnet runt
Sverige MITT

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2020 © X For Media Production