11:28 Sverige MITT
OK
8 nya vägarbeten har startats.
Prel. sluttid: Idag kl 12:00
Mer info
Väg 50 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Svabensverk till Kammahav i riktning mot Söderhamn
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: Idag kl 11:09
Prel. sluttid: Idag kl 19:00
Mer info
Väg 502 från Sörvattnet till Linsell båda riktningarna
Vägarbeten: Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 10:42
Prel. sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info
Väg 633 från Mörsil Ö till Mattmar Bua båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 07:00
E 4
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E4 från Trafikplats Birsta N (230) till Trafikplats Timrå (231) i riktning mot Umeå
Vägarbeten: Arbete med bullerplank
Starttid: Idag kl 06:54
mot Falun
Prel. sluttid: Idag kl 14:00
Mer info
Väg 850 från Karlsbyheden till Östborn i riktning mot Falun
Slåtterarbete: Långsamtgående arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 06:46
E 4
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E4 från Trafikplats Gräta (248) till Trafikplats Gallsäter S (249) i riktning mot Umeå
Vägarbeten: Reparation av vajerräcket i höjd med Tjärned. Trafiken leds över i södergående körfält på plats. Arbetsfordon på vägen. Risk för kortare stopp och begränsad framkomlighet under arbetet.
Starttid: Idag kl 06:31
E16
Prel. sluttid: Idag kl 18:00
Mer info
E16 från Cirkulationsplats Hofors till Trafikplats Tegelbruket båda riktningarna
Slåtterarbete: Mellan Tegelbruket och Hofors. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Starttid: Idag kl 05:53
E16
mot Falun
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E16 från Cirkulationsplats Hofors till Trafikplats Ö Hosjö i riktning mot Falun
Vägarbeten: Reparation av viltstängsel. Arbetsfordon på körbanan.
Starttid: Idag kl 04:00
Källa: Trafikverket / Trafikinformation.nu
Dela med dig av Trafikinformation.

Trafikinformation
Dygnet runt
Sverige MITT

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production