04:15 Sverige VÄST
41
Varberg - Borås
Hallands Län
Prel. sluttid: Idag kl 04:30
Mer info
(03:26) Väg 41 från Derome V till Ävjedal båda riktningarna
Olycka: Singelolycka personbil i höjd med Derome.
Uppdaterad: Idag kl 03:50
E45
Västra Götalands Län
(03:40) E45 från St Berga till Länsgr. Västra Götalands/Värmlands län vid Avelsäter båda riktningarna
Prel. sluttid: Idag kl 04:30
Mer info
Djur på vägen: Lös häst nära vägbanan. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 03:42
E45
Göteborg - Bohus
Norrut
Västra Götalands Län
(23:05) E45 från Agnesbergsmotet till Trafikplats Surte S (80) i riktning mot Karlstad
Prel. sluttid: Idag kl 07:00
Mer info
Djur på vägen: Flera vildsvin som uppehåller sig i vägområdet i höjd med Surte.
Uppdaterad: Idag kl 01:35
40
Ulricehamnstunneln
Österut
Västra Götalands Län
(17:13) Väg 40 vid Ulricehamnstunneln i riktning mot Jönköping
Prel. sluttid: 2021-11-19 16:00
Mer info
Fordon på fel vägbana:
Uppdaterad: 2021-10-22 / 16:05
575
Burö-Knippla-Hyppeln-Rörö
(09:00) Väg 575 vid Burösunds Brygga, i båda riktningar.
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
Mer info
Färja: Nordö 3 trafikerar som färja 2 i tidtabellen från och med den 12 september klockan 09.00.
Uppdaterad: 2021-09-13 / 10:59
2 nya vägarbeten har startats.
Prel. sluttid: 2021-10-25 16:00
Mer info
Väg 806 i Hallands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Totalavstängning av plankorsning. Toftavägen stängs för genomfart.
Starttid: 2021-10-23 / 23:00
Prel. sluttid: 2021-10-25 15:00
Mer info
Väg 805 i Hallands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Totalavstängning vid plankorsning väster om Trönninge, Pilgatan.
Starttid: 2021-10-23 / 17:00
E 6
Tingstadstunneln
Avslutad: 04:01
E6 från Tingstadstunneln till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utsättning av snöpinnar, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 00:17
Preliminär sluttid: Idag kl 04:00
Källa: Trafikverket / Trafikinformation.nu
Dela med dig av Trafikinformation.

Trafikinformation
Dygnet runt
Sverige VÄST

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production