11:58 Stockholm 23.5 °C
Prel. sluttid: Idag kl 12:30
Mer info
(11:07) Väg 225 från Söderängstorp till Dalsta båda riktningarna
Olycka: Flera personbilar. Mycket begränsad framkomlighet. Glas utmed en längre sträcka Prognos:12:10
Uppdaterad: Idag kl 11:42
Stockholm
(12:00) Hägerstensvägen mellan Stjernströms Väg/Hägerstens Allé och Örnsbergsvägen i Stockholm kommun
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Hinder på vägbanan: Påkörd vägbom, felsökning pågår från kl.12.
Uppdaterad: Idag kl 10:28
E4 E20
Södertäljevägen
mot Södertälje
(11:43) E4 från Hallinge till Nytorp i riktning mot Södertälje
Prel. sluttid: Idag kl 12:30
Mer info
Fordonshaveri: Personbil i SOS-ficka Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 11:45
E 4
Uppsalavägen
mot Södertälje
(11:23) E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Södertälje
Prel. sluttid: Idag kl 12:15
Mer info
Fordonshaveri: Personbil vid busshållplatsen. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 11:49
E18
Enköpingsvägen
mot Enköping
(10:37) E18 vid Trafikplats Kungsängen (151) i riktning mot Enköping
Prel. sluttid: Idag kl 11:15
Mer info
Fordonshaveri: Personbil på avfarten inväntar bärgare. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 10:40
5 nya vägarbeten har startats.
Huddingevägen
Prel. sluttid: Idag kl 14:10
Mer info
Väg 226 från Huddingevägen/Gamla Huddingevägen till Huddingevägen/Örby Slottsväg båda riktningarna
Sprängningsarbete: Arbetet medför kortare stopp i trafiken klockan 10:00, 12:00 och 14:00.
Starttid: Idag kl 10:00
E 4
Södertälje - Nyköping
Prel. sluttid: Idag kl 14:30
Mer info
E4 från Trafikplats Södertälje syd (142) till Tpl Hölö i riktning mot Nyköping
Slåtterarbete: Gräsklippning till vänster, begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 08:00
Prel. sluttid: Idag kl 14:00
Mer info
Väg 77 från Rimbo till Länsgr. Stockholms/Uppsala län vid Stensta i riktning mot Knivsta
Slåtterarbete: Begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 07:33
Nynäsvägen
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 73 från Trafikplats Segersäng till Trafikplats Gryt båda riktningarna
Vägarbeten: Bergsäkring, höger körfält avstängt.
Starttid: Idag kl 07:23
Prel. sluttid: 2021-08-15 16:00
Mer info
E 4 på Uppsalavägen vid Länsgräns Stockholm/Uppsala, i båda riktningar.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förberedande arbete inför omläggning av trafik. Del av byte av rörbro
Starttid: Idag kl 04:00
Källa: Trafikverket / Trafikinformation.nu
Dela med dig av Trafikinformation.

Trafikinformation
Dygnet runt
Stockholm

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production