06:11 Stockholm 1.6 °C
Dela med dig av Trafikinformation.
Just nu pågår 44 vägarbeten.
Tellusborgsvägen vid Telefonvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av fartgupp samt beläggning för busshållplatser.
Starttid: 2021-05-02 / 17:00
Prel. sluttid: 2021-05-10 05:00
Stockholm
Väg i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Korsningen Trollesundsvägen - Grycksbovägen är avstängd.
Starttid: 2021-04-26 / 07:30
Prel. sluttid: 2021-06-25 00:00
Stockholm
Katarina Bangata i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete. Vägen avstängd i österlig riktning.
Starttid: 2021-04-26 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-05-30 00:00
Stockholm
Nybohovsbacken i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Vattenledningsarbete i Nybovsbacken.
Starttid: 2021-04-26 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 00:00
Storängen
Mer info
Vägarbeten: Brorenovering i 2 etapper. Körfält stängs av och trafiken leds förbi via befintliga men avsmalnade körfält. Risken för köer ökar, framför allt under högtrafik. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2021-04-07 / 08:31
Prel. sluttid: 2021-07-09 08:31
Fleminggatan från S:t Eriksgatan/Fleminggatan till Fleminggatan/Polhemsgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete pågår dagtid i höjd med Inedalsgatan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-03-30 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-05-14 16:00
Stockholm
Sätragårdsvägen mellan Björksätravägen och Sätravarvsvägen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på varierande platser .
Starttid: 2021-01-22 / 11:44
Prel. sluttid: 2021-08-02 00:00
Stockholm
Garvargatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Väg avstängd under helgfri torsdag mellan kl 09:00-12:00 fram till 8 juli 2021 på grund av vägarbete.
Starttid: 2021-01-14 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 00:00
226
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Rågsvedsvägen till Huddingevägen/Lännavägen i riktning mot Vårsta
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cykelbana och kollektivkörfält. Arbetet pågår kvälls- och nattetid.
Starttid: 2020-12-10 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
Perstorpsvägen mellan Edsvallabacken och Ågesta Broväg, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Perstorpsvägen söderut är avstängd fram till korsningen med Frykdalsbacken på grund av byggnation av bostäder.
Starttid: 2020-12-03 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-04 00:00
Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun
Mer info
Vägarbeten: Rivning av bro. Vägen öppen för gång och cykeltrafik.
Starttid: 2020-11-08 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-07 05:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet. Läs mer på nacka.se/varmdovagen.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-10-14 23:59
Stockholm
Skogsängsvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Bromstensstaden.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Stockholm
Winquists Väg mellan Borghöjdsvägen och Mjölnarstigen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen. Gäller även för gångare och cyklister.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-06-23 00:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: I höjd med Albano är kollektivkörfältet avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Stadsgårdsleden vid Slussen
Mer info
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:59
E 4
Södertälje - Nyköping
E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafiken i norrgående riktning leds över till södergående körriktning och där blir det dubbelriktad trafik. Det är två körfält öppna i båda riktningarna. Körfältsbredden är 3 meter samt 3,5 meter.
Starttid: 2021-04-27 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-08-27 16:00
4.65
E 4.65 på Arlandavägen vid Trafikplats Arlanda (181), i riktning mot Arlanda.
Mer info
Vägarbeten: Etablering av ny bro.
Starttid: 2021-04-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
E18
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Viggbyholm (183) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bullerskärm längs E18. Arbete bredvid påfart, ett körfält avstängt på påfarten samt ca. 50 meter efter påfarten på E18.
Starttid: 2021-03-31 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
E18 från Trafikplats Arninge (185) till Trafikplats Ullna (186) i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: Omläggning av trafiken i samband med bygge av Arninge station .
Starttid: 2020-04-07 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete
Starttid: 2021-04-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 23:30
222
Väg 222 från Ålstäket till Bro över Strömma Kanal båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Arbete med att anlägga nya busshållplatser
Starttid: 2021-04-27 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Värmdöleden
Väg 222 från Skurubron till Trafikplats Skogalund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Reparation av bron över Bastusjön. Trafiken överleds på västergående sida. Två körfält öppna i vardera riktning.
Starttid: 2021-04-27 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt. .
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
260
Väg 260 på Ältavägen vid Almvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Tillfällig infart.
Starttid: 2021-04-28 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-22 16:00
260
Väg 260 mellan Gillevägen och Planiarondellen, i riktning mot Lugnet.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-04-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
261
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av en ny bro och rivning av den befintliga Tappströmsbron
Starttid: 2020-09-06 / 21:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
263
Väg 263 från Sigtuna till Tullen i Sigtuna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats Steningehöjden.
Starttid: 2021-02-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
268
Väg 268 från Sandakorset till Stockholmsvägen/Vallentunavägen i riktning mot Brottby
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-04-26 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 10:00
275
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Råckstavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält öppet i vardera färdriktning. Arbetet medför att det råder begränsad möjlighet att svänga av och in till Bällstavägen eller Färjestadsvägen.
Starttid: 2021-01-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 00:00
276
Väg 276 från Stava backe till Runö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-03-24 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-05-10 16:00
278
Väg 278 på Furusundsvägen vid Humlö, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Renovering av bro. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafiksignal.
Starttid: 2021-05-03 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
279
Väg 279 på Ulvsundavägen mellan Sundbybergskopplet och Mamreplan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Trafiken ihöjd med Solvallakopplet leds om. Samtliga körfält är öppna men trafiken flyttas mot Solvalla. Arbetet pågår i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 00:00
524
Uppsala län
Väg 524 från Sundby till Hedsta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2021-03-15 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
525
Väg 525 i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-03-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-05-10 16:00
571
Väg 571 vid Dalkarlskärren, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med trafiksäkerhetsupphöjande i höjd med företagspark. Arbetet utförs nattetid. Trafik regleras med flaggvakt. Sprängningsarbeten kan förekomma.
Starttid: 2020-12-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
671
Väg 671 från Värmdö Kyrka till Sandö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Grävarbete. Flaggvakter dirigerar trafiken.
Starttid: 2021-05-03 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-09-01 23:30
671
Väg 671 från Värmdö Kyrka till Sandö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2021-05-03 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-09-01 23:30
893
Väg 893 från Åhusby till Starmossen i riktning mot Arlanda
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafiksignaler som reglerar trafiken. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-05-04 / 09:20
Prel. sluttid: 2021-05-11 16:00
932
Väg 932 mellan Karby och Herresta, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2021-04-27 / 18:00
Prel. sluttid: 2022-01-18 16:00
978
Väg 978 från Trafikplats Brottby (188) till Össeby Garn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-06-25 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikinformation.nu

Trafikinformation
Dygnet runt
Stockholm

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production